เตือนตัวเอง

posted on 27 May 2015 11:41 by julluj
หาสมุดสักเล่ม หนาพอประมาณ
เวลาทำงาน หรืออะไรให้จดลงไป
บอกขั้นตอน ไม่ถึงกับต้องละเอียด แต่ก็ควรมีคร่าวๆ
 
ไม่ใช่แบบที่ทำทุกวันนี้
ที่จดใส่เศษกระดาษครั้นจะรื้อฟื้น ก็หายสาบสูญ ทิ้งไปบ้าง อะไรบ้าง

Comment

Comment:

Tweet